Kde najčastejšie trávite dovolenku?

Aký typ dovolenky preferujete?

Mali by ste záujem o nájomný byť? (región)

Mali by ste záujem o nájomný byt? (velkosť)